ELEKTROSTATIK / DYNAMIK

Spĺňajú požiadavky na elektrické vlastnosti.


Elektrostaticky vodivé - ELEKTROSTATIK
Antistatické - DYNAMIK


ELEKTROSTATIK 

- vnútorný elektrický odpor ≤ 1·10^6 Ω

Podlahovina je určená pre aplikácie do priestoru s požiadavkami na elektrostaticky vodivé prevedenie podlahy, napr. priestory s nebezpečenstvom výbuchu, laboratóriá, v zdravotníctve (RTG pracovisko, operační sály, atď.), pre výrobu zdvojených podláh.

DYNAMIK

- vnútorný elektrický odpor ≤ 1·10^8 Ω

Podlahovina je určená predovšetkým pre aplikácie do priestorov s požiadavkami na antistatické prevedenie podláh, napr. pre počítačové sály, výrobu elektroniky, oblasť telekomunikácií atď.

ELEKTROSTATIK/DYNAMIK A


Dekory

EL., DYN. A - 1301

EL., DYN. A - 2317

EL., DYN. A - 2601

EL., DYN. A - 5301

EL., DYN. A - 8301

EL., DYN. A - 8315

EL., DYN. A - 2301

EL., DYN. A - 2403

EL., DYN. A - 3304

EL., DYN. A - 7301

EL., DYN. A - 8306

ELEKTROSTATIK/DYNAMIK X


Dekory

EL., DYN. X - 1002

EL., DYN. X - 2005

EL., DYN. X - 8001

EL., DYN. X - 9004

EL., DYN. X - 2003

EL., DYN. X - 7002

EL., DYN. X - 8003


Popis produktu

Spôsob montáže:                   lepenie

Trieda záťaže:                         41-43

Typ podlahy:                           vinylové dielce

Šírka dielca:                            608mm

Výška dielca:                           608mm

Hrúbka dielca   :                     ELEKTROSTATIK - 1,7 alebo 2mm, DYNAMIK - 1,7mm

Plošná hmotnosť:                   2363g/m2 alebo 2780g/m2