ČISTIACE PROSTRIEDKY

Oblasťou obchodnej činnosti sa zaoberá firma Anna Szilágyiová - ANIS.

Našim hlavným obchodným zameraním je obchod v oblasti čistiacich prostriedkov a prostriedkov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako sú napr. pracovné rukavice, oblečenie a obuv, ochranné okuliare, chrániče uší a iné.

eKatalóg