KONTAKT

Obchodná činnosť

INFO
Obchodný názov: Anna Szilágyiová - ANIS
IČO: 32 004 699
DIČ: 1020550894
IČ DPH: SK1020550894

Adresa:
Majerská cesta 36
974 01  Banská Bystrica

Tel.:
048/414 22 96 
e-mail:
anis@anis.sk

Stavebné práce

INFO
Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

IČO: 36 633 925

DIČ: 2021937588

IČ DPH: SK2021937588


Adresa:
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica


Tel.:
+421 905 381 167
e-mail:

anis@anis.sk